GENEL

No New Posts Genel Tartýþma

Aklýnýza gelen herþeyi katagorilendirmeden buraya yazabilirsiniz...

1.281 Posts
152 Topics

Last post by Meclis Cafe
in Ynt: ÝTO Ýnternet Kafe...
on May 26, 2013, 01:18:24 AM

No New Posts Sorunlarýnýz

Üyelerimiz yaþadýklarý sorunlarý artýk bu baþlýk altýnda yazmalarý faydalý olacaktýr. Duyurularýmýzýda yine bu baþlýk altýndan takip edebileceksiniz...

652 Posts
82 Topics

Last post by Meclis Cafe
in Ynt: Ýtoya Kayýtlý Ka...
on April 27, 2013, 10:03:02 PM

Child Boards: Tebliðler
No New Posts Haber Merkezi

Basýnda yer alan ve ilk sizin fark ettiðiniz haberleri üyelerimizle (kaynak belirtip) buradan paylaþabilirsiniz...

2.178 Posts
361 Topics

Last post by NaYaZ
in Ynt: 250 milyon harcanan...
on March 07, 2009, 11:37:48 AM

No New Posts Basýn Arþivi

Basýnda bizimle ilgili çýkan haber ve yayýnlarla ilgili kayýtlarý buradan takip edebilirsiniz....

52 Posts
21 Topics

Last post by Yusuf Andiç
in Ynt: BUGÜN GAZETESÝ 06...
on February 07, 2009, 09:18:00 PM

Child Boards: Gazete, Dergi ve Yazýlý Medya, Radyo Yayýnlarý ve Ses Kayýtlarý
No New Posts Kanun, Yönetmelik ve Genelgeler

Ýnternet Kafelerle ilgili Kanun Yönetmelik ve Genelgeler ile birlikte Resmi Belgeler ve Mahkeme kararlarý gibi dosyalarý burada paylaþabilirsiniz...

49 Posts
6 Topics

Last post by mustsel29
in Ynt: Oyun Salonlarý Gen...
on March 06, 2009, 08:33:44 PM

No New Posts Dökümman, Bildiri ve Konferanslar

Yayýnlanmýþ ve sunulmuþ dosya, bildiri ve yazýlarla birlikte Konferanslarýn video kayýtlarýný buradan inceleyebilirsiniz...

8 Posts
6 Topics

Last post by pasham45
in Ynt: Bilkent Üniversite...
on November 20, 2007, 11:26:11 AM

Child Boards: Konferans ve Panel Kayýtlarý
No New Posts MESLEK ODASI BÝRLÝKLERÝ

Meslek Odasý haberleri, temsilciler ile üyelerin tartýþýp haberleþme imkaný saðladýklarý bölüm... Kuruluþu tamamlanmamýþ Odalar için alt bölüm açýlmamýþ olup ana baþlýk altýnda tartýþmalarýna imkan verilmiþtir.

48 Posts
6 Topics

Last post by NaYaZ
in Ynt: iTO & TieV EL ELE.....
on February 24, 2009, 01:52:39 PM

Child Boards: Ýstanbul Ticaret Odasý (ÝTO), Ankara Ýnternet Kafeciler Odasý, Diyarbakýr Ýnternet Kafeciler Odasý

STRES TOPU

No New Posts Stres Topu

Sürekli tartýþ tartýþ birazda alkýþ:) Hadi bakalým burada biraz gülelim...

Moderator: DuY_GuSuZ

110 Posts
56 Topics

Last post by DuY_GuSuZ
in Yargýsýz Ýnfaz / Rend...
on December 21, 2008, 02:03:59 PM

Child Boards: Fýkralar, Hikayeler, Þarký Sözleri, Güzel Sözler, Filmler
No New Posts Web Gezginleri

Beðendiðiniz yada size ait olan web sitelerini buradan paylaþabilirsiniz...

22 Posts
17 Topics

Last post by cosgunca
in Ana Safya için ideal ww...
on December 23, 2008, 03:48:45 PM

YAZILIM

No New Posts Güvenlik

Bilgisayarlarýnýzý nasýl koruyorsunuz? Deepfreze den registry ayarlarýna, kullandýðýnýz virüs programlarýndan kendi ürettiðiniz çözümlere kadar herþeyi buradan paylaþýn...

14 Posts
7 Topics

Last post by delinin1i
in Ynt: ZIRT PIRT FORMATA S...
on December 05, 2008, 01:16:35 AM

No New Posts Virüs Haberleri

Virüslerle ilgili haber ve çözüm önerilerinizi bu baþlýk altýnda paylaþýn...

27 Posts
10 Topics

Last post by NaYaZ
in Ynt: dumprep hatasý !!!...
on February 08, 2009, 11:23:45 AM

No New Posts Lisans Haberleri

Yazýlým ve Lisanslarla ilgili haber ve görüþlerinizi, baþýnýza gelen ilginç olaylarý buradan paylaþabilirsiniz...

22 Posts
5 Topics

Last post by duro
in Ynt: Direct X-10'un Vist...
on September 10, 2007, 04:59:16 PM

No New Posts Yeni Programlar

Yeni çýkan genel programlarý buradan tanýtabilir ve paylaþabilirsiniz...

37 Posts
26 Topics

Last post by NaYaZ
in TeamViewer 4.0.5474
on January 11, 2009, 04:26:51 PM

No New Posts TÝB ONAYLI Filtre Programlarý

Web filtreleme, kötü içerikli sitelere giriþi engelleyen sistemlerle ilgili önerilerinizi yada sorunlarýnýzý bu baþlýk altýnda paylaþýn...

234 Posts
32 Topics

Last post by muratdicle
in TIB Onaylý: Musonya Kaf...
on November 22, 2008, 06:20:12 PM

No New Posts Cafe Yönetim Programlarý

Kullanmakta olduðunuz yada almayý planladýðýnýz cafe yönetim yazýlýmlarýnyla ilgili görüþlerinizi bu baþlýk altýnda üyelerimizle tartýþabilirsiniz.

47 Posts
12 Topics

Last post by aclantis
in Ynt: arkadaþlar bilen b...
on December 17, 2008, 02:13:31 AM

DONANIM

No New Posts Ýpuçlarý

Her Konuda Aklýnýza Gelen ve Bildiðiniz Ýpuçlarýný Buradan Diðer Üyelerimizle Paylaþýn. Tüm Bildiklerinizden Herkes Faydalansýn. Unutmayýn ki Bilgi Paylaþýldýkça Çoðalýr.

9 Posts
7 Topics

Last post by NaYaZ
in XP için Ýnce Ve çok ...
on May 27, 2008, 09:09:30 PM

No New Posts Ekran Kartlarý

Kullandýðýnýz yada almayý düþündüðünüz ekran kartlarý ile ilgili görüþlerinizi buradan paylaþýn...

10 Posts
2 Topics

Last post by NaYaZ
in Ynt: arkadaþlartavsiye ...
on August 23, 2007, 08:27:15 PM

No New Posts Ýþlemciler

Ýntel-AMD rekabetini burada görüþlerinizle üyelerimize yol gösterecek þekilde paylaþýn...

3 Posts
2 Topics

Last post by NaYaZ
in 1333 Mhz FSB'li intel i...
on July 02, 2007, 11:16:07 AM

No New Posts Monitörler

LCD-CRT Monitör pazarýnda yüksek performans saðlayanlarý yada sorun yaþadýklarýnýzý buraya yazýn...

13 Posts
1 Topics

Last post by osmangumustas
in Ynt: lcd monitor alimi
on September 16, 2007, 10:24:27 AM

No New Posts Diðer

Diðer donaným ürünlerinden aldýðýnýz performans ve üyelerimizle paylaþmak istediðiniz bilgileri buraya yazýn. Bilgisayar parçalarýnda karþýlaþtýðýnýz hatalarýda buraya iletin. Üyelerimiz bilgilensin. Varsa çözümü paylaþalým.

64 Posts
14 Topics

Last post by alone_izmir
in Ynt: Yeni pc alýcam tav...
on January 28, 2008, 11:46:23 PM

OYUNLAR

No New Posts Oyun Haberleri

Oyun Haberlerini buradan paylaþýn, kaynak belirtmeyi unutmayýn...

94 Posts
20 Topics

Last post by ahmetgoz
in Ynt: Ýnternet Cafelerde...
on November 15, 2008, 01:56:57 PM

No New Posts Oyun TanýtýmLarý

OyunLar Hakkýnda iLk Resimleri & VideoLarý Siz YayýnLayýn Bizde ÖðreneLim

9 Posts
7 Topics

Last post by NaYaZ
in PES 2009 Demo
on October 09, 2008, 02:27:17 PM

No New Posts Yeni Çýkan Oyunlar

Hepimizin en büyük sýkýntýsý yeni çýkan oyunlarý takip edememek olsa gerek. Burada yeni çýkan oyunlarý paylaþabilir ve oyunla ilgili feedbacklerinizi iletebilirsiniz...

23 Posts
8 Topics

Last post by ahmetsanc
in Hükümran Senfoni web t...
on December 29, 2007, 08:03:20 PM

No New Posts Knight Online

Knight Online hakkýnda öneri ve sorularýnýz...

122 Posts
27 Topics

Last post by gece
in Ynt: K2'nin Yetkil Sat...
on June 09, 2008, 08:18:25 AM

No New Posts Counter Strike

Counter Strike hakkýnda öneri ve hatalar...

14 Posts
12 Topics

Last post by NaYaZ
in sXe Injected Client 6.9
on September 16, 2008, 11:09:22 AM

No New Posts Age of Empires

Age of Empires hakkýnda öneri ve hatalar...

2 Posts
1 Topics

Last post by Akaras
in Ynt: Age Of Empires III....
on March 20, 2007, 10:09:03 PM

No New Posts E&A Sports

E&A Sports oyunlarý ile ilgili soru ve cevaplarýnýzý burada paylaþabilirsiniz...

2 Posts
2 Topics

Last post by Boss
in NFS CARBON Download
on November 08, 2006, 04:05:19 PM

No New Posts World of Warcarft

Warcraft hakkýnda öneri ve hatalar...

1 Posts
1 Topics

Last post by Boss
in World of WarCraft / Rehb...
on November 07, 2006, 10:16:24 PM

No New Posts Silkroad

Silkroad hakkýnda öneri ve hatalar...

10 Posts
8 Topics

Last post by Boss
in 90 lvl ile gelecek skill...
on May 10, 2007, 09:17:58 PM

No New Posts Lord Of The Rings

Lord Of The Rings görüþ ve öneriler...

7 Posts
2 Topics

Last post by duro
in Ynt: Lord Of The Rings O...
on June 11, 2007, 11:38:17 PM

No New Posts Diðer Oyunlar

Hiçbir katagoriye girmeyen oyunlarla ilgili konularý buradan paylaþabilirsiniz...

35 Posts
13 Topics

Last post by Akaras
in Ynt: Ýstanbul Kýyamet ...
on March 21, 2007, 01:26:50 PM

No New Posts Turnuvalar

Turnuva duyurularýnýzý buradan paylaþabilir iþbirliklerine gidebilirsiniz...

0 Posts
0 Topics

ALIÞVERÝÞ

No New Posts Satýyorum

Sahibi olduðunuz ve satmayý planladýklarýnýzý buradan paylaþabilir (ilan verebilir) ve üyelerimizle iletiþim kurabilirsiniz...

209 Posts
63 Topics

Last post by iavci35
in Ynt: ÝZMÝR HATAY DA D...
on March 08, 2009, 02:21:26 PM

No New Posts Kiralýyorum

Sahibi olduðunuz ve kiralamayý planladýklarýnýzý buradan paylaþabilir (ilan edebilir) ve üyelerimizle iletiþim kurabilirsiniz...

0 Posts
0 Topics

No New Posts Arýyorum

Aradýðýnýz veya almayý planladýklarýnýzý buraya yazabilir (ilan edebilir) ve üyelerimizden talep toplayabilirsiniz...

22 Posts
7 Topics

Last post by okulyolu
in PS2 yada ps3 salonu aça...
on December 24, 2008, 11:48:47 AM

Meclis Cafe

No New Posts Etkinlikler

Etkinlik Duyurularýný buradan takip edebilir ve görüþlerinizi paylaþabilirsiniz...

7 Posts
6 Topics

Last post by Meclis Cafe
in 13. Türkiyede Ýnternet...
on December 21, 2008, 01:19:35 AM

No New Posts Duyurular

Site yöneticilerimizin sizlerle paylaþmak istedikleri bilgileri buradan okuyabilirsiniz...

35 Posts
10 Topics

Last post by Meclis Cafe
in internet cafeciler sms ...
on July 16, 2008, 11:04:37 AM

No New Posts Anketler

Tüm Anketler bu baþlýk altýndan takip edilebilir...

23 Posts
4 Topics

Last post by Boss
in Ynt: Bir Anket 2006'nýn...
on February 06, 2007, 09:56:51 AM

No New Posts Özel Mesajlar

Kiþiye özel yada genel duyuru þeklinde tebrik veya taziye þeklindeki mesajlarýnýzý buradan paylaþýn...

95 Posts
19 Topics

Last post by NaYaZ
in Ynt: Mutlu Yýllar
on January 04, 2009, 11:54:10 PM

No New Posts Görüþler, Öneriler, Eleþtiriler

Web sitemizde görmek istediðiniz yenilikleri, karþýlaþtýðýnýz hatalarý, hoþunuza giden yerleri ve beðenmediklerinizi buraya yazýn. Çalýþmalara destek olun...

69 Posts
13 Topics

Last post by NaYaZ
in Ynt: kaymakamlýk Ýzin ...
on March 25, 2008, 07:28:38 PM

  • No New Posts
  • Redirect Board

My Community - Info Center

Forum Stats Forum Stats

5.822 Posts in 1.082 Topics by 5.296 Members. Latest Member: cimsak
Latest Post: "Ynt: ÝTO Ýnternet Kafe..." ( May 26, 2013, 01:18:24 AM )
View the most recent posts on the forum.
[More Stats]

Users Online Users Online

276 Guests, 0 Users

Most Online Today: 298. Most Online Ever: 5.382 (February 20, 2020, 12:07:55 PM)