Poll

Forumlarýmýzýn buraya taþýnmasýný doðru buluyor musunuz?

Evet doðru bir karar
Bence yanlýþ
Oylama yapýlmalýydý

Author Topic: Forumlarýmýzýn buraya taþýnmasýný doðru buluyor musunuz?  (Read 4131 times)